Esittely

Valmis vahvistamaan sinun soundiasi.

Minä
45-vuotias perheenisä, syntyperäinen porilainen

Koulutus
KM, eMBA

Työ
Länsirannikon koulutus Oy Winnovan rehtori

Politiikka
Eduskuntavaaliehdokas 2019
Satakunnan maakuntavaltuuston puheenjohtaja
Porin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Perhe
Vaimo ja kolme poikaa

Vapaa-aika
Musiikin soittaminen ja kuunteleminen, partiotoiminnan tukeminen

Vaaliteemat

 

Minä kysyin.
Te vastasitte. Kohtaamisissa ja Facebook-sivullani järjestetyssä kyselyssä esiin nousivat nämä teille tärkeät teemat.

 

Vasama_Juha_Sivistys_ja_koulutus_84

Eturivin paikat huomisen sivistyksessä.

 

Sivistys ja koulutus

Satakunnan tulevaisuuden kannalta keskeistä on, että alueellamme on mahdollisuus laadukkaaseen ja kattavaan koulutukseen. Minulle tärkeää on, että koulutuspolku varhaiskasvatuksesta yliopistoon on kunnossa. Korkeakoulutus tulee turvata niin Porin Yliopistokeskuksessa kuin Satakunnan Ammattikorkeakoulussakin. Näiden eteen on tehtävä edunajamistyötä, joka on vaikuttavaa ja tuloksellista.

Ammatillisen koulutuksen viime vuosien leikkaukset menivät liian pitkälle ja nyt on aika korjata tehtyjä virheitä. On jälleen nostettava ammatillinen koulutus sille kuuluvaan arvoon ja turvattava sen mahdollisuudet. Tämä mahdollistuu myös opintojen aikana tehtyjen sekä lukion että ammattikorkeakoulun opintojen integroimisesta ammatilliseen tutkintoon.

Merkittävä osa koulutuksen eturiviin nostamista on arvostaa opettajien työtä ja tehdä se mahdolliseksi. Valtion tasolla tulee antaa riittävät resurssit koulutuksen järjestäjille, jotta opettajat pystyvät tekemään arvokasta työtään.

Vasama_Juha_Talous_84

Ensin leivotaan kakku, sitten se jaetaan. Taloudessakin.

 

Vastuullinen taloudenpito

Suomi on tällä hallituskaudella päässyt pitkään aikaan tilanteeseen, jossa on pystytty lyhentämään velkoja. Tällä tiellä tulee jatkaa, mutta se edellyttää työllisyyden kasvua. Nykyinen hallitus on tehnyt aktiivimallin, jonka avulla saavuttanut 72 prosentin työllisyyden. On merkittävää huomioida, että taloudessa ensin pitää leipoa kakku ja vasta sen jälkeen se on mahdollista jakaa.

Suomi elää vaiheessa, jossa yhä useampi suomalainen on työelämän ulkopuolella. Meillä syntyy lapsia yhä vähemmän, mutta vastaavasti samaan aikaan yhä useampi on eläkkeellä. Näin työelämän ulkopuolella olevien määrä on vahvalla kasvu-uralla. Tämä tulee huomioida tulevissa päätöksissä sekä huomioida, että tarvitsemme maahan työperäistä maahanmuuttoa.

 

Vasama_Juha_Ymparisto_84

Satakunta ympäristötekoa on hyvä alku.

 

Ympäristöasiat

Satakunnassakaan emme voi sivuuttaa ympäristöasioita. Ilmaston lämpeneminen on yksi merkittävimmistä haasteista maailmassa. Meidänkin tulee Satakunnassa kiinnittää asiaan erityistä huomiota tekemällä maakunnallinen ilmastostrategia. Konkreettinen toimenpideohjelma, jota alueellamme lähdetään sitoutuneesti noudattamaan.

Meidän tulee suhtautua vastuullisesti ilmastoon liittyviin valintoihin. Energiaratkaisujemme lähtökohtana tulee Satakunnassakin olla, että fossiilisista polttoaineista päästää vaiheittain enemmän ja enemmän eroon. Tarvitsemme realistisia päätöksiä ilmastoratkaisuja tehtäessä.

Vasama_Juha_Saavutettavuus_84

Neljää kaistaa vireälle seudulle.

 

Satakunnan saavutettavuus

Satakunta tulee saada tuloksellisemmin niihin pöytiin, joissa saavutettavuuteen liittyviä päätöksiä tehdään. Edunvalvonnallisesti Satakunnan saavutettavuudelle keskeinen hanke on valtatie 8, jonka nelikaistaistaminen on oltava yhteinen visio. Myös valtatie 2 on kunnostuksen tarpeessa, mutta realismia on ajaa yhtä hanketta ja se on kiistatta valtatie 8.

Maantieliikenteen lisäksi Satakunnassa on ajettava raideliikenteen nykypäiväistämistä sekä lentoliikenteen uudelleen käynnistämistä. Näillä hankkeilla on merkittävä lisä Satakunnan saavutettavuudella.

Saavutettavuutta on myös digitalisoituminen. Tämän kunnianhimo Satakunnassa on korkealla. Onhan meillä merkittävä tekoälykeskittymä Porissa. Alueemme tekoäly-yritykset kiertävät pitkin maailmaa puhumassa asiasta, mutta satakuntalaisilta tämä on saattanut jäädä vähemmälle huomiolle. Digitalisaation kehitystä alueellamme tulee edistää, jotta voimme olla mallimaakunta asiassa.

Vasama_Juha_Satasote_84

Oikeaa apua saa heti kun sattuu. Piste. 

 

Satakunnan sote, Satasote

Viimeisten hallitusten ohjelmissa on ollut sosiaali- ja terveysuudistuksen tekeminen. Tulokset toistaiseksi ovat jääneet vaatimattomaksi. Satakuntalaisten on saatava sosiaali- ja terveyspalvelut jatkossakin. Mikäli valtakunnan tasolta tähän ei löydy vastausta, on Satakunnassa tehtävä ratkaisut itse. Meillä on aiempien päätösten mukaan valmius tehdä satakuntalainen oma sosiaali- ja terveyspalveluiden malli. Tämä uudistus Satakunnassa tarvitaan.

Vasama_Juha_Tyoelama_84

Työtä ja elämää vetävämmästä päästä. 

 

Kannustava työelämä

Kannustava työelämä edellyttää hyvää johtamista työpaikoilla. Johtamisen edellytyksiä pitää tukea tehtävillä päätöksillä. Työelämä edellyttää päätöksiä, jotka tukevat tasa-arvon toteutumista, perhe-elämän yhteensovittamista työn kanssa, työelämän joustoja ja mahdollisuutta innostua työn tekemisestä.

Suomessa tarvitaan perhevapaauudistus, joka nykyiseltä hallitukselta jäi tekemättä. Sosiaaliturvauudistus on tehtävä periaatteella, jossa vastikkeettomasta perusturvasta edetään vastikkeelliseen perusturvaan.

Keskustelusarja
YouTubessa!

Let’s talk. Katso Äänestäjän ääni –
keskustelusarjan uusimmat jaksot
kanavaltani ja osallistu keskusteluun!

podcast

Vasama Juha Talk

Tutustu tukijoihin.
Uusi jakso julkaistaan YouTubessa
joka maanantai.

Äänestäjän ääni.

by Juha Vasama & Ben Zyskowicz | Äänimainos

Äänesi eduskuntaan.

Äänestät minua numerolla 84. Vielä ehdit myös liittyä tukijakseni!

Speak up tai liity tukijaksi

Tule mukaan tukemaan kampanjaani
tai kerro, mitä teemaa pidät tärkeänä.

9 + 2 =

Seuraa kiertuetta.

Kampanjakuulumiset, tapahtumat ja videot löydät kootusti Facebook-sivultani. Tykkää tai seuraa!

84 | Äänestäjän ääni.

Sama Juha somessa.